OM OSS

OM OSS

Vi hjelper deg med å nå nye mål

Vi er en rådgiver og løsningsleverandør, med 30års erfaring i hvordan bedrifter kan lykkes med endringer som gir økte resultater. I de siste 7 årene har vi jobbet med verdiskapning for lokalt næringsliv, utviklingsselskaper, næringslag, kommuner og fylker.
Handlemønsteret er kontinuerlig i endring innen de fleste sektorer, og siden 2020 mer enn noensinne. I 2023 skaper uforutsigbare strømpriser, høyere lånerenter samt høyere drivstoff- råvare og byggevarepriser bekymring. Vi ser endringer i handelsmønstre og utfordringer i mange bransjer.

Det er derfor tid for å tenke nytt og annerledes, og det er helt nødvendig å henge med i utviklingen. For enkelte bedrifter kan det være avgjørende.
Vi er i vekst og ønsker til enhver tid å sikre at våre kunder får den hjelpen de trenger ved hjelp av kompetente personer som er tilgjengelig i henhold til kundens behov. I hele landet bistår vi lokale bedrifter med å forbedre salgsarbeid og digitale markedsføringsaktiviteter. Vi ser på potensialet mot ulike kundegrupper blant innbyggere, fritidsboligeiere og turister.
Vår erfaring er at det ikke er komplekse og dyre endringer som skal til for å lykkes, men det gjelder å gjøre de riktige tingene på̊ riktig måte til riktig tid.
Nyli AS – Lokal verdiskapning har jobbet med lokalt næringsliv innen de fleste sektorer, og vet hva som skal til. Rådgiverne er kreative, engasjerende, pragmatiske og løsningsorienterte og hjelper kunden fra første samtale.

Endring

Du må være klar for å gjøre noen endringer, skal du oppnå bedre resultater

Utvikling

Verden endrer seg og forutsetningene for din bedrifte endrer seg også. Hva må du gjøre for å henge med?

Verdi

Økt salg er ikke alltid eneste ønske til våre kunder. Vi ser på hele bedriften og de ulike verdibegreper som gjelder for deg

Bedre kontroll

Økt verdiskapning skjer igjennom bedre kontroll. Vi ser på sammen hvordan du gjør det.

Vi utvikler kunder og oss selv ikke minst. Dette kommer deg som kunde tilgode

Vi er pragmatiske og enkle i vår tilnærming og har repsekt for at det er en travel hverdag som endringer må passe inn i.

Endringer som er lett å gjøre

Ikke tidkrevende

0
Personer vi har hjulpet
0
Kunder som har tatt ulike kurs og omstillingsprogammer
0
Bedrifter vi har hjulpet

VÅRT KREATIVE TEAM

Øistein Lindmark

FORRETNINGSUTVIKLER

Henning Nybo

FORRETNINGSUTVIKLER

Tom Godtland

ARRANGEMENT

Gilbert Borgen-Veland

TEKNISK

Har du lyst til å jobbe for oss

TA KONTAKT MED

ØISTEIN

Beate Hugin

DESTINASJON

Omstilling og utvikling er ikke så vanskelig

MEN

det gjelder å sette av litt tid for å sikre seg ny kompetanse som kan gi det løftet man ønsker seg